Last SFC night !!!

sate sate, kono yominikui blog kousin desuyo!
imaha yoru 8 ji 30 fun kuraidesu.
2week hodo SFC wo mankitu sitawakedesu ga.......
soro soro idousuru tumori desu.
asu no asa ni LA ni mukete syuppatu desu.
SFC ha totemo tanosikute sumiyasui desuwa!
shikashi kotti no ha-re- jijyoha kanemoti bike nanoga takusan desu.
kyusya nante mitemasen. shovel 1 dai sika mitemasen.
sonna kotoha oitoite kono net cafe ha jikan seigen ga ari nokori jikanga.....
sorenisitemo hibi sigeki wo ukete orimasu.
tabemono, tatemono, amerika jin no yasasisa, kowasa, kyonyu........ etc.
tonikaku tanoshi desu. kotti ni kite syasin ha 1000mai kurai totta kana.
koukaku, tansyouten, katte yokatta desu.
soredeha jikai LA yori ookuri simasu. tabun...............?

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

tanosinderuyoudeurayamasiina!
kotosino A-day waasakaraamedattayo.
amarihoridasimononakutezannen.
sottino swapmeet ittemitaina.
kaettekurunotanosiminisitorudena~

MIHAMAKKO

LA no tosyokan~!! さんのコメント...

dou itamasite.

ro-zu bo-ru no furima ni

ittekimasuwa! nakanaka

dekairasi-! maido!!