SFC ~ desunen !!


imaha nettocafekarano kousindesugana!!

nanka,nihonngoni henkandekinakute konnakanjidesu.

kottiha kanari omoroiyo!!

taihenna tokimoaruga nantoka pojitebuni ikitemasunen!

kottino onagoha oppai dekakute osirimo dainamikkude sindemoiidesu.

iroirona hatutaiken bakaride sinnsen sugiruzeyo!!

kangaekataya ironna monono mikataga kawatta? kamodesu.

kono kuso pasokonha SDka-domo irerenainode syasinmo ireren!!

ma- kaettekara potipoti kousin sureba ikka!

nanka naniwo kakeba iinoka wakaranna-.

toriaezu kotobano kabeni butukatte irundesu.

tyu-gaku 1nensei ikano eigoja kominike-syon torenna--!!

motto omosiroi koto toka iitainoni------!!

kottideha dadasuberi no renzoku desu.

teka hayaku ro-zu bo-ru no furi--ma-ketto ni ikitai na.

6 gatu 13 niti made nagaina---. demo tanosimi dana.

ma-- konna yominikui blog daremo minkara kyouha kokomade.

soredeha minasan sey--------------- you----------!!!

ba


1 件のコメント:

ゆうzo さんのコメント...

電話出ろバァ~カ!!!

   気を付けなはれや!!!